پرداخت هزینه پلمپ دفاتر

اقدامهای پرداخت هزینه پلمپ دفاتر كه در شعبه حسابداری انجام می گیرد بشرح ذیل است:

مراجعه كننده اظهار نامه پلمپ دفاتر را كه قبلاً از اداره حسابداری خریداری نموده است، تعداد دفاتر روزنامه، كل و دارائی را در برگ اظهارنامه با قید تعداد برگهای هر دفتر توسط ذینفع در برگ اظهار نامه خریداری شده نوشته و تكمیل می شود. اظهار نامه را به مسئول حسابداری ثبت شركتها ارائه می دهد. مسئول ثبت شركتها بدواً وجه پرداختی بابت اظهار نامه را با تعداد دفاتر تطبیق می نماید در صورتیكه برابر مقررات تبصره 9 قانون بودجه سال 61 دریافت شده بود مبلغ حق الثبت پلمپ دفتر را با در نظر گرفتن تعداد صفحات دفتر بر طبق ماده 11 قانون تجارت و 135 قانون ثبت و شق یك ماده 54 قانون تصفیه امور ور شكستگی سوم بهمن 1334 و مبلغ در صد اضافه سال 38 و 42 و افزایش های سالهای بعد را و بهای تقاضانامه برای هر جلد دفتر تعیین و فیش مربوطه را جهت پر داخت به بانك صادر می كند. ذینفع پس از پرداخت وجه در بانك با در دست داشتن دو نسخه از فیش پرداختی مجدداً به شعبه حسابداری مراجعه می كند. حسابدار پس از ثبت فیش در دفتر عمل و زدن مهر اظهار نامه را حسابداری و ممهور و با ذكر مبلغ پرداختی در داخل مهر و یك برگ فیش پر داخت را ضمیمه شود و یك برگ دیگر را به مراجعه كننده تحویل می دهد كه بحساب شركت منظور نمایند و یك برگ از فیش ها كه در بانك موجود است مسئول حسابداری در تهران در آخر هر روز به بانك مراجعه و آن را با دفتر عملكرد حسابداری مطابقت می نماید. در آخر هر ماه حساب مربوطه را به اداره كل امور مالی سازمان ثبت كه حاوی عملكرد روزانه است تسلیم می دارد و اظهار نامه را تحویل ذینفع داده كه به قسمت پلمپ دفاتر مراجعه نماید و مسئول پلمپ دفاتر با ملاحظه اظهار نامه پلمپ كه نشان دهنده وصول كلیه حقوق متعلقه می باشد اقدام به پلمپ دفاتر مربوط می نماید. پلمپ دفاترو اخذ و تحریر دفاتر قانونی طبق قانون تجارت و قانون مالیاتهای مستقیم برای شرکتها و موسسات و اشخاص حقیقی گروه اول (دارای درآمد بیش از ۳ میلیارد تومان درسال۹۴ و قبل از آن ) و مشاغل زیر الزامی است.یکی ازخدمات حسابداری موسسات خدمات حسابداری اجرا و پی گیری فرایند پلمپ واخذ دفاتر قانونی متقاضیان است.
اشخاص مشمول عملیات پلمپ دفاتر قانونی :
۱.کلیه اشخاص حقوقی که در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده اند .

۲.کلیه اشخاص حقیقی دارنده کسب وکار ( گروه اول موضوع آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ ق م م )

اشخاصی که مجموع فروش آنها و یا ۱۰برابر درآمد آنها طبق برگ قطعی مالیات از سال ۹۱ به بعد بیش از ۳ ملیارد تومان بوده است . و در مورد اشخاص حقیقی دارای کسب و کار که خدمات ارایه می دهند مثل وکلا ، کارشناسان رسمی دادگستری و پزشکان ۱.۵ میلیارد تومان بیشر باشد.

۳.تشکل های قانونی مثل ( انجمن ها ، احزاب ، اتحادیه های صنفی )

اشخاص ذیل فارغ از حجم فعالیت جزء مؤدیان گروه اول آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ ق م م محسوب می شوند.

۱. دارندگان کارت بازرگانی )واردکنندگان و صادرکنندگان(؛

۲.صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی و بهره برداران معادن دارای جواز تأسیس و پروانه

بهره برداری از وزارتخانه ذیربط ؛

۳. صاحبان هتل های سه ستاره و بالاتر؛

۴. صاحبان بیمارستان ها، زایشگاه ها، کلنیک های تخصصی

۵. صاحبان مشاغل صرافی؛

۶.فروشگاه های زنجیره ایی دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه ذیربط

موسسه تراز اندیشان شکیبا مفتخر است با ارائه خدمات و مشاوره مالی و مالیاتی به مودیان گرامی و آموزش حسابداری در شرق تهران ، بتواند موجب افزایش بهره ورزی و کاهش

هزینه های مالیاتی مشتریان گرامی گردد .

شماره تماس :77262151 - 77034846

درباره ما

موسسه تراز اندیشان شکیبا
این موسسه در سال 1387 تاسیس و مفتخر است با ارائه خدمات و مشاوره مالی و مالیاتی به مودیان گرامی ، بتواند موجب افزایش بهره ورزی و کاهش هزینه های مالیاتی مشتریان گرامی گردد .

تماس با ما

آدرس : میدان رسالت ، خیابان شهید مدنی ، بعد از تقاطع گلبرگ ، ساختمان کیوان ، پلاک ۱۳۰۳، طبقه سوم ، واحد ۸

شماره تماس : 77262151 - 77034846

نقشه